25 BEDRIJVEN KIEZEN VOOR EEN VESTIGING IN DE PROVINCIE LUXEMBURG

In 2021 hebben 25 bedrijven in hun vastgoed geïnvesteerd in een van de 53 bedrijvenparken van IDELUX Développement verspreid over de provincie Luxemburg. Dit is een bemoedigend resultaat voor onze economie gezien de gezondheidssituatie die tot voor kort aanhield, vooral omdat deze cijfers zich lijken te herhalen in 2022.

Laten we eerst even de situatie schetsen: 25 verkopen, met andere woorden 25 teams die hun groeicijfers zorgvuldig hebben bekeken en besloten hebben te investeren in hun onroerend goed. En dit, zoals gezien kan worden op de kaart hiernaast, over het volledige grondgebied van de provincie Luxemburg. Dit is in totaal bijna 12 ha. Samen zijn deze 25 bedrijven goed voor 482 jobs. En dus evenveel families waarvan het dagelijks leven wordt ondersteund. Wanneer bedrijven niet met eigen middelen kunnen werken, moeten ze lenen. Ze moeten met andere woorden overtuigen met de betrouwbaarheid van hun projecten. En hierin zijn ze met glans geslaagd. Bovendien dragen nieuwe vestigingen bij tot de dynamiek van de bouwsector en zelfs van de industriële uitrusting. Dit noemen sommigen een virtueuze cirkel, en wij zijn blij dat we eraan kunnen bijdragen.

Ontdek 4 bedrijven uit de provincie luxemburg

We hebben het overzicht gehad, maar nog interessanter is om kennis te maken met enkele van deze dynamische bedrijven. We zetten vier van hen in de schijnwerpers.


Beginnend met het familiebedrijf Pierret (Transinne, Bedrijvenpark Le Cerisier). Een echt Luxemburgs succesverhaal, stevig verankerd in België en Frankrijk. Eind 2016 begonnen ze met een groeistrategie die haar vruchten heeft afgeworpen wat betreft de evolutie van de omzet (55 miljoen euro in 2015, tegenover 73,5 miljoen euro in 2019) en het personeel (340 VTE's in 2015 tegenover 410 op dit moment). Voortbouwend op dit succes investeert het bedrijf nog eens 8 miljoen euro in Transinne om de productiecapaciteit met 50% te verhogen door de hoofdwerkplaats uit te breiden en geleidelijk 50 mensen aan te werven.

Nido Concept bvba is in 2014 opgericht in Rochefort en is actief in de algemene bouw, meer bepaald in het ontwerpen van energiezuinige kant-en-klare woningen en uitbreidingen van woningen die innovatieve technieken combineren met een elegant design. Door te kiezen om uit te breiden in Marche-en-famenne ( Bedrijvenpark Wex) wil de onderneming haar zichtbaarheid en merkimago versterken en tegelijkertijd haar verzorgingsgebied uitbreiden. Ze hebben geïnvesteerd in een stuk grond van 42 are waarop ze momenteel administratieve ruimtes, een showroom, een werkplaats en een opslagruimte bouwen. Het project vertegenwoordigt een investering van 800.000 euro en omvat 16 jobs, waaronder 5 nieuwe.

Het bedrijf Baltus Marc werd in 1908 opgericht in La Roche. Het bedrijf is al vier generaties lang actief in de slagerij- en vleeswarensector. Ze hebben ook winkels in Bastenaken, Durbuy en Tenneville, met producten die worden gemaakt met respect voor traditie en de streek. Ze hebben ervoor gekozen uit te breiden op het bedrijvenpark van Vecmont, met de bouw van een hal waarin koelruimtes, een verwerkingsatelier voor hun producten en natuurlijk een opslagruimte zullen worden ondergebracht. Het geheel omslaat 35 are. De investering bedraagt 1,5 miljoen euro. Het bedrijf telt 45 werknemers en is van plan drie nieuwe werknemers aan te werven.

Vierde voorbeeld uit de lichting van 2021: Luxoutside. Een bedrijf dat sinds 2017 in Florenville actief is in de montage en installatie van carports. Als gevolg van haar groei heeft het bedrijf een stuk grond van iets meer dan 17 are aangekocht om haar huidige infrastructuur uit te breiden. Investering: 500.000 euro Het gaat hier om 5 jobs.

14_KM_Libin_Pierret-10-2

Deze voorbeelden zijn kenmerkend voor de economische dynamiek die onze regio handhaaft ondanks een "veeleisende" context. Voor de IDELUX-teams is deze dynamiek een krachtige stimulans om ons onderling engagement te versterken.

Achter de schermen bij idelux developpement

Het team van IDELUX Développement doet er alles aan om ervoor te zorgen dat elk project zijn gading vindt. In de eerste plaats wordt goed geluisterd naar de behoeften van de economische actoren en wordt er geanticipeerd op hun eisen. Daarnaast worden gunstig gelegen werk- en handelsruimtes uitgerust. Dit houdt in dat voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt ... En dat jaren op voorhand. Dit is essentieel om onze regio aantrekkelijk te houden voor economische initiatieven. Op het grondgebied van de provincie Luxemburg is er momenteel ongeveer 400 hectare beschikbaar voor bedrijven. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld de site van Hotton-Boudon vernieuwd. Het staat nu klaar om bedrijven te verwelkomen die zich er willen vestigen. Hierna volgt de uitbreiding van de sites in Wellin en Tintigny. En we bereiden ook nieuwe projecten voor in Aarlen, Marche, Neufchâteau en Bertrix. Op deze laatsten is het echter nog even wachten. Dergelijke projecten nemen altijd wat tijd in beslag.

Naast de uitrustingswerken werkt het team van bedrijfsadviseurs dagelijks ook nauw samen met de bedrijven. Hun werk begint namelijk bij het eerste contact en het eerste teken van belangstelling, maar het reikt veel verder dan een vestiging. Er wordt namelijk een reeks waardevolle diensten aangeboden op (bijna) elk vakgebied dat een bedrijf nodig kan hebben.

 

En de financiering? IDELUX Finances is al meer dan twintig jaar actief in de onroerende leasing. Luxembourg Développement, het Luxemburgs ontwikkelingsagentschap dat samen met de bedrijfsleiders van de regio wordt bestuurd, ondersteunt investeringen van groeiende KMO’s.


De afdeling Milieurecht is uitzonderlijk competent en efficiënt op het (gevoelige) gebied van milieu: in een soms onzekere juridische context kan het van onschatbare waarde zijn om hulp te krijgen bij vergunningen, toelatingen of het bodemdecreet.


Een onconventioneel project? De afdeling innovatie biedt creatieve technieken, ondersteuning bij het beschermen van een merk, financiering van onderzoek, hulp bij het verkennen van het potentieel van de circulaire economie of e-commerce, ondersteuning bij het vinden van de juiste contacten, enz.

Maak een afspraak met ons