De verbinding tussen de havens van de Noordzee en die van de Middellandse Zee loopt via Belgisch Luxemburg !

Lancering van de investeringen op 5 april voor de nieuwe spoorverbinding tussen België 🇧🇪 en Frankrijk 🇫🇷 ! Het resultaat: een Terminal Container in Athus werd een "internationale hub", een impuls voor de economische groei van de regio, een afname van de vervuilende emissies en een beperking van de filedruk. .🌿 “GOOD JOB” zoals ze zeggen!

VRACHTVOLUMES PER SPOOR VERDUBBELEN

Momenteel gebeurt 75% van het goederenvervoer nog steeds via de weg terwijl het spoorwegvervoer gemiddeld 9 keer minder CO2 produceert. De spoorverbinding tussen Athus (België) en Mont-Saint-Martin (Frankrijk) bleef een ontbrekende schakel om de Europese en Belgische spoorwegmaatschappijen in staat te stellen het vrachtvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen

Door de aantrekkelijkheid van het multimodale vervoer te verbeteren, neemt deze nieuwe verbinding tussen de Terminal Container Athus - de eerste inlandterminal van België - en Frankrijk deel aan de Europese doelstellingen om de vervuilende emissies te verminderen en bij te dragen tot de vermindering van de filedruk op de weg.

Invest in Luxembourg - Liaison ferroviaire logistique - TCA (8)-1

EEN NIEUWE VERBINDING, EEN TOOL VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING

In 2018 zag de Terminal Container Athus (“TCA”), eerste “inlandterminal” van België, bijna 46.500 zeecontainers door zijn infrastructuren reizen dankzij de multimodale combinatie van spoor en weg, richting de havens van de Noordzee of de regio Saarland/Lotharingen/Luxemburg.

Tot op heden hebben de operatoren die van de TCA-diensten gebruik willen maken geen rechtstreekse toegang tot Frankrijk. Deze beperking maakt het manoeuvreren complexer en ondermijnt de aantrekkelijkheid van het multimodale aanbod van de TCA.

Zich bewust van de economische en ecologische uitdagingen werken Infrabel en IDELUX (site manager) al jaren aan het project voor een nieuwe verbinding tussen Athus (B) en Mont-Saint-Martin (F). Dit project wordt nu uitgevoerd dankzij de financiële of operationele bijdrage van verschillende partners: Europa, de Federale Staat, Wallonië, Infrabel, IDELUX en de SNCF Réseau.

De op vrijdag officieel gestarte werken omvatten het verplaatsen van een overweg, het wijzigen van een bestaande bocht en sporen (op het terrein van de terminal en in de onmiddellijke omgeving), het leggen van een nieuw spoor over een afstand van 875 m, het bouwen van een brug onder de N830 en ten slotte het uitrusten en aansluiten van dit nieuwe spoor op het spoorwegnet ter hoogte van de Frans-Belgische grens.

Dit project zal de Terminal Container Athus omvormen van een "terminal" tot een "internationale hub", wat opmerkelijke economische ontwikkelingsperspectieven zal bieden voor dit 16 hectare grote terrein (waar 49 mensen werkzaam zijn) en voor het hele zuiden van Luxemburg. De capaciteit van de internationale Corridor voor vrachtvervoer waarop de “TCA” is aangesloten, zal aanzienlijk worden verhoogd en de door iedereen gewenste "modal shift"-aanpak zal worden benadrukt.

TCA_Terminal Container Athus_01

EEN VERHOOGDE CAPACITEIT TUSSEN DE NOORDZEE EN DE MIDDELLANDSE ZEE

Athus is gelegen aan de rand van een van de 3 Europese corridors voor vrachtvervoer die België doorkruisen: de “RFC NSM (Rail Freight Corridor North Sea-Mediterranean)”, die de haven van Antwerpen met de Middellandse Zee verbindt. Vorig jaar maakten meer dan 11.500 goederentreinen gebruik van dit traject, beter bekend als "Athus-Maas". Zo'n 13 miljoen ton (bruto tonnage) werd per spoor vervoerd, het equivalent van ongeveer 400.000 vermeden opleggers op onze wegen! Het spoorvervoer zou inderdaad 6 keer minder energie verbruiken dan het wegvervoer en 9 keer minder CO2 uitstoten.

De aanleg van deze nieuwe verbinding zal de transportcapaciteit van deze corridor verder uitbreiden dankzij de dubbelsporige toegang tot Frankrijk. Het maakt het ook mogelijk om Frankrijk te bereiken vanaf de lijn "Brussel-Namen-Aarlen", de "bis"-route van de RFC NSM.

Invest in Luxembourg - Liaison ferroviaire logistique - TCA (7)-1

EEN TOTALE INVESTERING VAN € 20,2 MILJOEN

De verbinding "Athus-Mont-Saint-Martin" is een van de projecten die deel uitmaken van het strategisch meerjareninvesteringsplan (MIP) van Infrabel. Als dusdanig wordt het gefinancierd door de federale bijdrage van de Minister van Mobiliteit ter hoogte van € 9,2 miljoen. Het Waalse Gewest cofinanciert deze werkzaamheden voor een bedrag van 5,1 miljoen euro. Europese subsidies (CEF en EFRO voor bedragen die zijn geplafonneerd op ongeveer 2,8 miljoen euro elk) alsook een bijdrage van IDELUX (300.000 €) en de SNCF Réseau ronden het in totaal 20,2 miljoen euro grote budget af.

Invest in Luxembourg - Liaison ferroviaire logistique - TCA (4)-1

EEN VERSTERKT LOGISTIEK AANBOD

De eerste werken betreffende dit project beginnen deze maand. Ze worden gezamenlijk beheerd door IDELUX en Infrabel. Infrabel zal later de elektrificatie- en signalisatiewerkzaamheden aan de sporen uitvoeren. De eerste treinen die gebruik zullen maken van deze nieuwe verbinding worden verwacht in augustus 2020. 

De aantrekkelijkheid van Belgisch Luxemburg in termen van logistiek aanbod en strategische positionering binnen de grote Europese stromen is gegroeid.

Dit biedt nog meer mogelijkheden voor bedrijven in de sector die willen investeren en hun groei stimuleren. 

In dit opzicht kan ons met de TCA nauw verbonden bedrijvenpark Ardenne Logistics u misschien veel bieden!

 

Gids ter vestiging op een bedrijvenpark van Idelux