EEN SPOORWEGVERBINDING DIE VAN CRUCIAAL BELANG IS VOOR ONZE ONTWIKKELING!

Afgelopen vrijdag startte een belangrijke fase voor de werken aan de nieuwe spoorwegverbinding 165/3, tussen België en Frankrijk, langs de Terminal Container Athus (“TCA”)! De constructie van de nieuwe spoortunnel werd geïnstalleerd onder de Avenue de l’Europe (N830). Dit bouwwerk, met een gewicht van om en bij 3.000 ton, werd op zijn definitieve plaats geschoven met behulp van een veertigtal vijzels. We leggen het u graag even uit!

SPECTACULAIRE WERKEN IN ZICHT

Het “beest” is niet minder dan 9,2 m hoog, 8,6 m breed en 33 m lang. Het werd gebouwd in 4 maanden tijd, op enkele meters van zijn definitieve locatie. De grote uitdaging? Dit immense bouwwerk onder één van de drukste gewestwegen van de provincie Luxemburg installeren, met name de avenue de l'Europe (N830).

Om dit te kunnen doen, werd het weggennet afgesloten voor verkeer vanaf half augustus, om een gat te graven (13.000 m3 afvalgesteente) waarin de nieuwe spoorwegtunnel kon worden geplaatst. Komende vrijdag zal de tunnel over een afstand van 45 m worden verschoven met behulp van vijzels. 42 m om precies te zijn. De constructie zal worden opgetild met behulp van 40 laterale vijzels en hij zal vooruit worden geschoven door 2 grotere vijzels. De volledige werkzaamheden zouden ongeveer 5u moeten duren.

En wat dan?

Er zullen ingrijpende werken aan de spoorwegberm en de openbare weg worden gestart om de N830 weer in zijn oorspronkelijke staat te krijgen. De werken zouden eind augustus afgerond moeten zijn. De werken voor de realisatie van het nieuwe spoorwegplatform en de volledige infrastructuur (goten, ballast, dwarsliggers, rails...) die de nieuwe verbinding zal vormen, zullen in dezelfde periode plaatsvinden en zouden tegen volgende zomer afgerond moeten zijn.

Ontdek alle informatie over de indrukwekkende plaatsing van deze tunnel met spoorwegverbinding tussen Athus en Mont Saint-Martin in de televisiereportage van de RTBF (in het Frans).

Terminal Container Athus - Luxembourg belge (1)

EEN NIEUWE VERBINDING, EEN NIEUW INSTRUMENT VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING

 

De Terminal Container Athus is de eerste “droge haven” van België. In 2019, werden er, dankzij de multimodale combinatie spoorwegennet-wegennet, bijna 76.067 zeecontainers, langs de infrastructuur vervoerd, richting de havens aan de Noordzee of de regio Saarland-Lotharingen-Luxemburg.

Op dit moment hebben de bedrijven die beroep willen doen op de diensten van de “TCA”, nog geen rechtstreekse toegang tot Frankrijk. Dit maakt de transportmanoeuvres moeilijker en heeft nadelige gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het multimodale aanbod. Infrabel en de Intercommunale IDELUX – beheerder van de site – zijn zich bewust van de economische en ecologische uitdagingen en werken al jarenlang aan het project voor de nieuwe verbinding tussen Athus (B) en Mont‐Saint‐Martin (F). Dit project kon uiteindelijk worden gerealiseerd dankzij de financiële en operationele steun van verschillende partners: Europa, de Federale Staat, Wallonië, Infrabel, IDELUX en SNCF Réseau.

TCA Luxembourg belge

Dankzij deze werken kan de Terminal Container Athus evolueren van de status “terminal” naar de status “internationale hub”, waarbij nieuwe perspectieven worden geboden aan de economische ontwikkeling van deze site van 16 hectaren (waar 49 personen zijn tewerkgesteld) en voor de volledige regio Zuid-Luxemburg. Deze werken zullen daarom een bijdrage leveren voor de toename van de capaciteit van de internationale Goederencorridor waarmee “TCA” is verbonden en de promotie van de “modale shift” die we allemaal willen waarmaken.

Terminal Container Athus - Luxembourg belge (4)

VERBETERDE CAPACITEIT TUSSEN DE NOORDZEE EN DE MIDDELLANDSE ZEE

Athus bevindt zich aan de rand van één van de 3 Europese goederencorridors door België, de Rail Freigth Corridor North Sea-Mediterranean (RFC NSM), die de haven van Antwerpen verbindt met de Middellandse Zee. Afgelopen jaar maakten meer dan 11.500 goederentreinen gebruik van deze as die algemeen bekend is als de “Athus-Maaslijn”. Dat betekent dat ongeveer 13 miljoen ton (brutotonnage) langs de spoorweg werd vervoerd, waardoor het equivalent van ongeveer 400.000 opleggers op onze autowegen kon worden vermeden! Dat is positief, want er wordt vanuit gegaan dat spoorvervoer 6 keer minder energie verbruikt dan wegvervoer en dat er 9 keer minder CO2 wordt uitgestoten.

De aanleg van deze nieuwe verbinding zal ervoor zorgen dat de capaciteit van het transport in deze corridor nog verder kan toenemen, dankzij de dubbele spoorweg richting Frankrijk. Deze nieuwe spoorweg vormt tevens een nieuwe doorgang naar Frankrijk via de lijn “Brussel-Namen-Aarlen”, de huidige “bis”-route van de RFC2.

En nog belangrijker: de aanleg van deze ontbrekende schakel is één van de elementen waardoor de Europese en Belgische spoorwegbedrijven hun ambitie kunnen waarmaken: het volume van goederenverkeer via het treinnet verdubbelen tegen 2030. Alle partners van dit project leveren dus een bijdrage voor de Europese doelstellingen inzake de vermindering van vervuilende uitstoot en de beperking van files op het wegennet.

EEN TOTALE INVESTERING VAN 20,2 MILJOEN EURO

De verbinding “Athus‐Mont‐Saint‐Martin” is één van de projecten uit het strategisch meerjareninvesteringsplan (SMIP) van Infrabel. Daarom wordt het project gefinancierd door de federale bijdrage van de Federale Minister van Mobiliteit (zogenaamd “gerechtvaardigd”), voor een totaalbedrag van 9,2 miljoen euro. Het Waals Gewest cofinanciert deze werkzaamheden voor een bedrag van 5,1 miljoen euro. De Europese subsidies voor dit project (van CEF en EFRO lopen op tot respectievelijke bedragen die elk zijn gelimiteerd tot ongeveer 2,8 miljoen euro). Daarnaast levert IDELUX een bijdrage van ongeveer 300.000 euro en de SNCF Réseau sluit het budget af, voor een totaalbedrag van 20,2 miljoen euro.

CONTACTEER ONS!