Vier redenen om te kiezen voor Belgisch Luxemburg

Geniet van de troeven van een ondernemende streek! Belgisch Luxemburg, dat is een strategische ligging in het hartje van de Europese economie, een intens bedrijfsleven, een rustige sociale sfeer en een uitstekend leefklimaat. Vier goede redenen om er te investeren: je zit er goed, je wordt er goed omringd, je vindt er goede werkkrachten en het is een aangename streek! What else?

Reden 1 : ideale ligging

Reden 2 : dynamische omgeving

Reden 3 : sociale rust

Reden 4 : authentiek karakter

Enkele cijfers als bonus

1E REDEN: EEN STRATEGISCHE LIGGING IN HET HARTJE VAN DE EUROPESE ECONOMIE

De provincie Luxemburg geniet een bevoorrechte situatie in Europa.
Van hieruit bereik je meer dan 58 miljoen consumenten in maximaal 4u30 rijden met de vrachtwagen.

België staat op de 3e plaats in de lijst van beste liggingen om een distributiecentrum te vestigen.

Belgisch Luxemburg biedt:

 • een schakelpositietussen Brussel, Luik, Luxemburg en de Franse Moezelstreek
 • een ligging vlak bij grote machtscentra: Brussel, Luxemburg, Parijs, München, Londen ...
 • de nabijheid van een grote afzetmarkt met zo’n 58 miljoen consumenten(brede toegang tot de afzetmarkten van de Grande Région, waar ook Duitsland onder valt (gedeelde grens van 120 km met het Groothertogdom Luxemburg en van 110 km met Frankrijk)
 • de nabijheid van de grote Noordzeehavens: Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam (via de Terminal Container Athus, 1droge haven van België).

Le Luxembourg belge, un territoire stratégique

Er leiden drie grote verkeersassen naar Belgisch Luxemburg: de autosnelweg E 411 (As Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel-Milaan), autosnelweg E 25 (As Keulen-Luik-Luxemburg), de rijksweg 4 (As Brussel-Luxemburg). Het wordt bediend door de spoorweglijnen Brussel-Luxemburg, Luik-Luxemburg en Athus-Meuse.

4 luchthavens in de buurt: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) – Brussels Airport (Zaventem) - Liège Airport (Bierset) - Luxembourg.

 

2E REDEN: EEN INTENS BEDRIJFSLEVEN

Grote namen uit de industrie zijn te vinden in Belgisch Luxemburg: L'Oréal, Ferrero, Federal Mogul, Jindal Fims, Burgo Ardennes, Spanolux, IBV, Fruytier, Ter Beke, Saint-Gobain, Vitrociset, Thomas&Piron en vele anderen.

De streek kan steunen op een sterk geheel van lokale bedrijven die er stevig voet aan de grond hebben.

2.1 EEN PRODUCTIVITEIT DIE HOGER LIGT DAN HET EUROPESE GEMIDDELDE

Een enorme werkmotivatie (bij de hoogste in de wereld) waardoor veel landen de productiviteit van de Belgen benijden.

2.2 EEN SOEPELE SOCIALE WETGEVING

 • Legale arbeidstijd in België: maximum 40 uur per week.
 • De collectieve arbeidsovereenkomstenbeperken die tot 38 uur per week.
 • Dankzij hetrustige sociale klimaat en een akkoord tussen de sociale partners kon de wetgeving versoepeld worden waardoor die arbeidstijd verlengd kan worden op vrijwillige basis.

2.3 BESCHIKBARE, GEKWALIFICEERDE EN MOBIELE WERKKRACHTEN

Belgisch Luxemburg bevindt zich in het hartje van een omvangrijk geheel genaamd la Grande Région (Saarland, Rijnland-Palts (Duitsland), Lotharingen (Frankrijk), Groothertogdom Luxemburg en Wallonië (België). Het grensoverschrijdende verkeer van arbeidskrachten in La Grande Région is één van de hoogste van Europa: zo’n 213.000 mensen steken elke dag een grens over om te werken.

Le Luxembourg belge, une main d'oeuvre qualifiée

2.4 EEN GUNSTIGE SOCIAALECONOMISCHE CONTEXT

 • Een populatie die constant toeneemt: de provincie telde 284.638 inwoners op 01/01/2019 met een bevolkingsgroei van 14,75% tussen 2000 en 2018 (8,53% in Wallonië)
 • Een jonge bevolking: 24,3% is jonger dan 20 jaar (tegenover 23,1% in Wallonië) op 01/01/2019
 • Een lager aantal werkzoekenden(8,8%) dan het Waalse gemiddelde (12,9%) in januari 2020
 • Houtsector: meer dan 1.397 bedrijven en professionals werkzaam in de houtsector, goed voor een totaal van ongeveer 3.800 banen (volgens de statistieken van de ECB 2017)
 • Voedingsindustrie: 2.076 banen (bron: sociaaleconomisch instrumentenbord REAL, januari 2019)
 • Biowetenschappen: 10 ‘openbare centra voor de productie van wetenschappelijke kennis’: 120 onderzoekers en 300 banen in het totaal
 • Ruimtevaartsector: aanwezigheid van het station ESA, 1Europese controlecentrum gespecialiseerd in testen in de omloopbaan (enige site voor Galileo), en van het Galaxia-park gewijd aan ruimtetoepassingen.

3E REDEN: EEN RUSTIGE SOCIALE SFEER

Belgisch Luxemburg staat bekend als zijnde een gebied van sociale en politieke consensus. Het aantal dagen staking is er bijzonder laag en het ziekteverzuim door ongeluk of ziekte ligt lager dan het nationale gemiddelde.

EEN SEREEN SOCIAAL KLIMAATCapture-Climat social

(Bron: ONSS 2016)

4E REDEN: EEN UITSTEKEND LEEFKLIMAAT

Luxemburg wordt gezien als een provincie waar het leven goed is dankzij het goede evenwicht tussen de bedrijfswereld en het plattelandsgevoel, dankzij de toeristische trekpleisters en het natuurbehoud en, als leuke extraatje, een uitstekende gastronomie.

Je redécouvre ma province

 

BONUS: DE PROVINCIE LUXEMBURG IN ENKELE BELANGRIJKE CIJFERS

Le Luxembourg belge, une terre pour s'y implanter et développer son business

 • De grootste Waalse provincie: 4.400 km², dat is 26,4% van het Waalse grondgebied
 • 44 gemeentes waarvan 7 gemeentes met meer dan 10.000 inwoners,goed voor 40% van de bevolking in de provincie
 • 364 arbeidsplaatsen op 30/06/2018 (RSZ – gedecentraliseerde statistiek - Berekeningen IWEPS)
 • 8 bedrijven op de 10 stellen minder dan 10 mensen tewerk(zoals in Wallonië), en de bedrijven van meer dan 100 werknemers (minder dan 2% van de vestigingen) zijn samen goed voor meer dan 33% van de banen in loondienst in de provincie.
 • 207 zelfstandigenwaarvan 7% assistenten op 31/12/2018 (bron: RSVZ)
 • 890 inwoners van de provincie werken in Luxemburgop 29/03/2019:
  • = 73% van de Belgische inwoners werkt in het Groothertogdom Luxemburg
  • = 28% van de actieve bevolking van de provincie
  • = bijna 60% van de actieve bevolking van het arrondissement Aarlen is tewerkgesteld in het Groothertogdom Luxemburg (bron: Centre commun de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg / Le Forem)
 • 650 ha bosbestand, wat gelijk is aan 33% van de Waalse oppervlakte (bron: Sociaaleconomisch instrumentenbord REAL, januari 2019)
 • De provincie Luxemburg blijftde meest toeristische provincie van Wallonië met 2.417.871 overnachtingen in 2017, of 31,4% van de Waalse overnachtingen. De Gemeentes Durbuy en Vielsalm staan respectievelijk op de 1e en 3e plaats in Wallonië als het gaat om aantal overnachtingen in logiesverstrekkende accommodaties met 408.829 en 302.322 overnachtingen. Deze twee samen zijn goed voor bijna 10% van de Waalse overnachtingen en 30% van de overnachtingen in de provincie Luxemburg (bron: FOD economie – Statbel / IWEPS)
 • Bastogne is ook de 2e meest bezochte stad door Amerikanen, na Brussel.
Nouveau call-to-action